QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 79/TB-DA

Bộ/Ban ngành/Địa phương Ban QLDA Tp. Buôn Ma Thuột
Ngày 16//2/25/0

Tổ chức/cá nhân: 1

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lí do xử phạt
1 Công ty TNHH xây dựng Trung Nam 174 Jút, thành phố Buôn Ma Thuột Chấm dứt hợp đồng Nhà thầu không có khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện hợp đồng

QUAY LẠI