QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 742/QĐ-CT45

Bộ/Ban ngành/Địa phương Công ty TNHH MTV 45 - Tổng Công ty Đông Bắc
Ngày /01/7/7/

Tổ chức/cá nhân: 1

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lí do xử phạt
1 Công ty CP Mạnh Dung Quảng Ninh Khu I, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Chấm dứt hợp đồng 0 0 Công ty Mạnh Dung Quảng Ninh ngừng sản xuất kinh doanh để giải thể

QUAY LẠI