QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 160/CĐN-KTCT

Bộ/Ban ngành/Địa phương Công ty cổ phần cảng Đồng Nai
Ngày 18//2/20/0

Tổ chức/cá nhân: 1

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lí do xử phạt
1 Công ty TNHH Thành Mỹ Xuân Công ty TNHH Thành Mỹ Xuân không Chấm dứt hợp đồng 0 Công ty TNHH Thành Mỹ Xuân không thể huy động phương tiện và triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng, thời gian ngừng thi công từ khi có phương án được duyệt là > 28 ngày, theo mục 2 Điều 11 Chấm dứt hợp đồng, Bên A tiến hành chấm dứt hợp đồng với Bên B

QUAY LẠI