QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 4083/QĐUBND

Bộ/Ban ngành/Địa phương UBND huyện Tịnh biên, tỉnh An Giang
Ngày 17//2/26/0

Tổ chức/cá nhân: 2

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lí do xử phạt
1 1. Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tài Nhân Phường Mỹ Long, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang Cảnh cáo Chấm dứt hợp đồng 0 Nhà thầu tự ý ngừng thi công gói thầu số 3 Thi công xây lắp công trình trụ sở UBND xã An Phú mà không thông báo cho chủ đầu tư
2 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phi Xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Cảnh cáo Chấm dứt hợp đồng 0 Nhà thầu tự ý ngừng thi công gói thầu số 3 Thi công xây lắp công trình trụ sở UBND xã An Phú mà không thông báo cho chủ đầu tư

QUAY LẠI