QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 05/TB-DAXD

Bộ/Ban ngành/Địa phương Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Sơn Động, Bắc Giang
Ngày 7/20/15/5

Tổ chức/cá nhân: 1

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lí do xử phạt
1 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thiên Phúc 0 Chấm dứt hợp đồng Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thiên Phúc đã tự ý dùng thi công ngày 28/8/2016 đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình Đường bê tông thôn Mật - Mo Reo - Trường THPT Sơn Động só 1, xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

QUAY LẠI