CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư Số 03/2011/TT-BKHĐT HướNG DẫN THựC HIệN MộT Số QUY địNH CủA NGHị địNH Số 108/2009/NĐ-CP CủA CHíNH PHủ Về đầU Tư THEO HìNH THứC HợP đồNG BOT, HợP đồNG BTO Và HợP đồNG BT

Số Văn bản 03/2011/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 27/01/2011
Ngày hiệu lực 01/04/2011
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Võ Hồng Phúc
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực
File đính kèm 03[1].2010.TT-BKH Huong dan ve BOT.pdf