THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT Về CUNG CấP THôNG TIN đấU THầU, BáO CáO TìNH HìNH HOạT độNG đấU THầU Về LựA CHọN NHà THầU

Số Văn bản 06/2017/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 05/12/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2018
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thông tư 06.2017.TT-BKHDT ve cung cap thong tin dau thau, bao cao tinh hinh thuc hien hoat dong dau thau.rar

QUAY LẠI