THôNG Tư Số 04/2017/TT-BKHĐT QUY địNH CHI TIếT LậP Về LựA CHọN NHà THầU QUA Hệ THốNG MạNG đấU THầU QUốC GIA

Số Văn bản 04/2017/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 15/11/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2018
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Hiệu lực từ 01/3/2018
File đính kèm Thông tư đấu thầu qua mạng (Final).rar

QUAY LẠI