CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT LậP Hồ Sơ MờI THầU, Hồ Sơ YêU CầU MUA SắM HàNG HóA đốI VớI đấU THầU QUA MạNG

Số Văn bản 07/2016/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 29/06/2016
Ngày hiệu lực 15/08/2016
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực
File đính kèm TT07.2016.dang mang.rar