THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT LậP Hồ Sơ MờI THầU, Hồ Sơ YêU CầU MUA SắM HàNG HóA đốI VớI đấU THầU QUA MạNG

Số Văn bản 07/2016/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 29/06/2016
Ngày hiệu lực 15/08/2016
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm TT07.2016.dang mang.rar

QUAY LẠI