THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT LậP BáO CáO THẩM địNH TRONG QUá TRìNH Tổ CHứC LựA CHọN NHà THầU

Số Văn bản 19/2015/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 27/11/2015
Ngày hiệu lực 15/01/2016
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Bùi Quang Vinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thong tu 19.2015.TT BKHDT.doc

QUAY LẠI