THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Về QUY đINH VIệC CUNG CấP, đăNG TảI THôNG TIN Về đấU THầU Và LựA CHọN NHà THầU QUA MạNG

Số Văn bản 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày đăng tải 08/09/2015
Ngày hiệu lực 01/11/2015
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính
Người ký Thứ trưởng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm 07.2015.TTLT.pdf

QUAY LẠI