KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên Cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 27/10/2017 đến 29/10/2017
Ngày cấp chứng chỉ 31/10/2017 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Nguyễn Kim Phong Chức vụ Giám Đốc
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 43/27-29/10/2017 Quách Tùng Lâm 07/10/1982 Hà Nội 001082003988 Giỏi
2 90/27-29/10/2017 Hà Phạm Hoàng 16/10/1980 Quảng Ninh 022080000531 Giỏi
3 2/27-29/10/2017 Nguyễn Thu Hằng 24/4/1984 Thái Bình 034184000136 Giỏi
4 10/27-29/10/2017 Nguyễn Xuân Hoàng 15/3/1987 Hà Nội 001087012786 Giỏi
5 12/27-29/10/2017 Hoàng Minh Thắng 17/10/1985 Hà Nội 001085004375 Giỏi
6 18/27-29/10/2017 Hoàng Khiết 27/9/1970 Hà Nội 011559130 Giỏi
7 19/27-29/10/2017 Bùi Thị Lệ Hằng 13/6/1978 Hưng Yên 013120139 Giỏi
8 26/27-29/10/2017 Hoàng Ngọc Vinh 02/8/1968 Hà Nội 001068010586 Giỏi
9 35/27-29/10/2017 Nguyễn Đăng Đại 29/3/1991 Hưng Yên 033091002011 Giỏi
10 37/27-29/10/2017 Bùi Thị Lệ Hằng 23/02/1985 Yên Bái 015185000147 Giỏi
11 42/27-29/10/2017 Hoàng Chí Hoằng 29/7/1983 Ninh Bình 164149311 Giỏi
12 47/27-29/10/2017 Nguyễn Quyết Thắng 25/3/1985 Hà Nội 001085007925 Giỏi
13 48/27-29/10/2017 Đinh Quang Hòa 06/8/1986 Hà Nội B4841816 Giỏi
14 51/27-29/10/2017 Hoàng Minh Tuệ 01/01/1995 Sơn La 050868499 Giỏi
15 64/27-29/10/2017 Tăng Thị Thu Thủy 17/7/1984 Hà Nội 111751176 Giỏi
16 74/27-29/10/2017 Trần Hoàng Tường 23/4/1989 Hải Dương 012625024 Giỏi
17 79/27-29/10/2017 Trần Quang Anh 24/01/1987 Vĩnh Phú 025087000129 Giỏi
18 85/27-29/10/2017 Nguyễn Thị Ánh Trinh 28/09/1984 Gia Lai 230594386 Giỏi
19 86/27-29/10/2017 Nguyễn Anh Tuấn 09/04/1985 Yên Bái 015085000004 Giỏi
20 88/27-29/10/2017 Nguyễn Thanh Bình 12/07/1980 Thanh Hóa 038180000187 Giỏi