THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 08/08/2018 đến 12/08/2018
Ngày cấp chứng chỉ 18/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN VIỆT HÙNG
Người ký chứng chỉ Trần Quang Doanh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 07-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Tuấn Anh 11/09/1977 Hà Nội 001077020600 Giỏi
2 12-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Thị Vân Anh 31/01/1987 Hải Dương 001187000578 Giỏi
3 01-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 20/05/1979 Hà Nội 011815981 Giỏi
4 02-14/CFTD-inn/2018 Bùi Xuân Hạnh 22/03/1983 Hà Nội 012098487 Giỏi
5 17-14/CFTD-inn/2018 Bùi Hữu Quân 30/05/1989 Hải Dương 142492180 Giỏi
6 25-14/CFTD-inn/2018 Trịnh Đạo Sơn 16/03/1987 Thanh Hóa 172890611 Giỏi
7 08-14/CFTD-inn/2018 Đặng Thị Thương 12/10/1991 Nam Định 162987349 Giỏi
8 24-14/CFTD-inn/2018 Đặng Trọng Luật 05/07/1987 TP.HCM 079087007223 Giỏi
9 05-14/CFTD-inn/2018 Hoàng Đức Thiện 16/10/1979 Vĩnh Phúc 1.35060351E8 Giỏi
10 15-14/CFTD-inn/2018 Lê Minh Dương 16/04/1978 Thanh Hóa 013097883 Giỏi
11 21-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Tiến Dũng 19/01/1984 Hà Nam 035084000684 Giỏi
12 19-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Trung Dũng 10/02/1986 Thái Bình 031086002470 Giỏi
13 03-14/CFTD-inn/2018 Lê Văn Duy 06/01/1987 Thanh Hóa 173432243 Giỏi
14 18-14/CFTD-inn/2018 Lưu Hà Nam 06/07/1984 Hà Nội 001084024808 Giỏi
15 31-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Xuân Hà 26/11/1973 Hà Nội 111522067 Giỏi
16 26-14/CFTD-inn/2018 Phạm Song Hào 16/07/1981 Nam Định 162312271 Giỏi
17 14-14/CFTD-inn/2018 Ngô Thu Hiền 19/05/1987 Nam Định 036187000188 Giỏi
18 13-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Minh Hiếu 11/12/1981 Hà Nội 026081004300 Giỏi
19 22-14/CFTD-inn/2018 Ngô Minh Hiếu 20/10/1991 Quảng Nam 205618589 Giỏi
20 20-14/CFTD-inn/2018 Hoàng Quốc Hưng 14/02/1983 Thanh Hóa 038083000026 Giỏi
Có 31 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI