THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 08/08/2018 đến 12/08/2018
Ngày cấp chứng chỉ 18/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN VIỆT HÙNG
Người ký chứng chỉ Trần Quang Doanh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 01-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 20/05/1979 Hà Nội 011815981 Giỏi
2 24-14/CFTD-inn/2018 Đặng Trọng Luật 05/07/1987 TP.HCM 079087007223 Giỏi
3 08-14/CFTD-inn/2018 Đặng Thị Thương 12/10/1991 Nam Định 162987349 Giỏi
4 20-14/CFTD-inn/2018 Hoàng Quốc Hưng 14/02/1983 Thanh Hóa 038083000026 Giỏi
5 23-14/CFTD-inn/2018 Lưu Hoàng Long 24/11/1988 Đà Nẵng 201561162 Giỏi
6 04-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Xuân Sáng 17/02/1991 Nghệ An 186819391 Giỏi
7 05-14/CFTD-inn/2018 Hoàng Đức Thiện 16/10/1979 Vĩnh Phúc 1.35060351E8 Giỏi
8 12-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Thị Vân Anh 31/01/1987 Hải Dương 001187000578 Giỏi
9 28-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Mạnh Hùng 16/05/1976 Hà Nội 111439519 Giỏi
10 02-14/CFTD-inn/2018 Bùi Xuân Hạnh 22/03/1983 Hà Nội 012098487 Giỏi
11 07-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Tuấn Anh 11/09/1977 Hà Nội 001077020600 Giỏi
12 17-14/CFTD-inn/2018 Bùi Hữu Quân 30/05/1989 Hải Dương 142492180 Giỏi
13 25-14/CFTD-inn/2018 Trịnh Đạo Sơn 16/03/1987 Thanh Hóa 172890611 Giỏi
14 19-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Trung Dũng 10/02/1986 Thái Bình 031086002470 Giỏi
15 21-14/CFTD-inn/2018 Nguyễn Tiến Dũng 19/01/1984 Hà Nam 035084000684 Giỏi
16 15-14/CFTD-inn/2018 Lê Minh Dương 16/04/1978 Thanh Hóa 013097883 Giỏi
17 03-14/CFTD-inn/2018 Lê Văn Duy 06/01/1987 Thanh Hóa 173432243 Giỏi
18 11-14/CFTD-inn/2018 Phạm Văn Nghĩa 19/06/1979 Bắc Ninh 013078953 Giỏi
19 09-14/CFTD-inn/2018 Phạm Ngọc Lân 13/06/1985 Hà Nội 012283101 Giỏi
20 10-14/CFTD-inn/2018 Phạm Ngọc Sơn 16/08/1985 Hải Phòng 031085009134 Giỏi
Có 31 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI