THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 22/09/2018 đến 24/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 29/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thành Đồng Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 53-14/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Quang Ân 20/08/1983 Phú Thọ 1.31493409E8 Giỏi
2 81-14/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Lan Anh 12/04/1994 Phú Thọ 1.32242209E8 Giỏi
3 78-14/18/ĐTCB-IEDI Đặng Thu Anh 21/08/1988 Bắc Giang 1.21723184E8 Giỏi
4 49-14/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Tuấn Anh 21/02/1981 Phú Thọ 1.31591714E8 Giỏi
5 26-14/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Quốc Anh 25/07/1967 Vĩnh Phúc 1.31012311E8 Giỏi
6 63-14/18/ĐTCB-IEDI Lê Anh Tuấn 20/10/1976 Lai Châu 1.31316262E8 Giỏi
7 66-14/18/ĐTCB-IEDI Đào Anh Tuấn 29/11/1991 Phú Thọ 1.32152743E8 Giỏi
8 96-14/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Thị Lan Anh 19/08/1975 Phú Thọ 1.3163599E8 Giỏi
9 65-14/18/ĐTCB-IEDI Lê Anh Dũng 12/02/1980 Phú Thọ 1.31334287E8 Giỏi
10 05-14/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Ánh Tuyết 20/02/1968 Tuyên Quang 070481896 Giỏi
11 50-14/18/ĐTCB-IEDI Vương Bảo Kim 11/01/1965 Phú Thọ 1.30793994E8 Giỏi
12 79-14/18/ĐTCB-IEDI Hà Bá Tiến 22/10/1988 Vĩnh Phú 1.32035688E8 Giỏi
13 69-14/18/ĐTCB-IEDI Lê Thị Bằng 10/06/1984 Phú Thọ 1.31206596E8 Giỏi
14 95-14/18/ĐTCB-IEDI Trần Thị Thanh Bình 10/02/1970 Phú Thọ 1.31000308E8 Giỏi
15 61-14/18/ĐTCB-IEDI Lê Công Bình 09/04/1982 Tây Ninh 1.31617775E8 Giỏi
16 68-14/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Bình 07/10/1994 Phú Thọ 1.32255759E8 Giỏi
17 15-14/18/ĐTCB-IEDI Bùi Thị Kim Bích 12/05/1973 Quảng Ninh 022173000444 Giỏi
18 55-14/18/ĐTCB-IEDI Bùi Văn Hải 24/04/1963 Sơn La 1.32005582E8 Giỏi
19 47-14/18/ĐTCB-IEDI Lê Bùi Minh Hòa 18/11/1996 Phú Thọ 1.32344936E8 Giỏi
20 24-14/18/ĐTCB-IEDI Bùi Văn Niết 04/11/1971 Hòa Bình 1.31475968E8 Giỏi
Có 111 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI