THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng Khu vực
Thời gian đào tạo Từ 18/09/2018 đến 20/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 26/09/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Nguyễn Văn Khiêm Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 003 - DTCB01918/KHXD Quách Xuân Quyết 30/12/1984 Hưng Yên 033084000055 Khá
2 025 - DTCB01918/KHXD Vũ Hồng Quang 05/10/1984 Gia Lai 230598529 Khá
3 026 - DTCB01918/KHXD Hứa Hồng Quang 07/04/1982 Tp. Hồ Chí Minh 250567919 Khá
4 008 - DTCB01918/KHXD Nguyễn Thanh Hằng 10/08/1984 Hà Nội 001184013071 Khá
5 036 - DTCB01918/KHXD Lê Thị Thu Trang 30/09/1994 Tiền Giang 312260924 Khá
6 038 - DTCB01918/KHXD Phan Hoàng Quyên 26/06/1993 Tây Ninh 072193002139 Khá
7 042 - DTCB01918/KHXD Lê Nguyễn Tuyết Bằng 15/10/1992 Bạc Liêu 331675806 Khá
8 017 - DTCB01918/KHXD Nguyễn Hoàng 01/09/1973 Phú Thọ 131080430 Khá
9 060 - DTCB01918/KHXD Trần Thị Hằng Nga 06/10/1985 Hưng Yên 113164474 Khá
10 010 - DTCB01918/KHXD Bùi Hoàng Giang 22/06/1991 Hà Nội 001091016143 Khá
11 064 - DTCB01918/KHXD Đặng Thị Thục 21/11/1974 Nam Định 013369646 Khá
12 068 - DTCB01918/KHXD Bùi Thị Như Trang 29/09/1972 Phú Thọ 013185133 Khá
13 004 - DTCB01918/KHXD Nguyễn Thị Huyền Trang 18/06/1993 Thanh Hóa 173359902 Khá
14 030 - DTCB01918/KHXD Nguyễn Đăng Phương Nga 17/10/1994 Biên Hòa 272486332 Khá
15 049 - DTCB01918/KHXD Lê Quang Hợp 14/04/1987 Hải Phòng 031390269 Khá
16 016 - DTCB01918/KHXD Hoàng Văn Trường 25/06/1987 Nam Định 036087002089 Khá
17 065 - DTCB01918/KHXD Nguyễn Thị Lâm Giang 23/01/1975 Hải Dương 017175000084 Khá
18 067 - DTCB01918/KHXD Đặng Hải Dũng 23/09/1976 Nam Định 001076001483 Khá
19 027 - DTCB01918/KHXD Đỗ Quang Dương 01/06/1977 Đồng Nai 271298656 Khá
20 077 - DTCB01918/KHXD Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy 14/05/1984 An Giang 351595970 Khá
Có 84 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI