THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 18/09/2018 đến 20/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 26/09/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Nguyá»…n Văn Khiêm Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 077 - DTCB01918/KHXD Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy 14/05/1984 An Giang 351595970 Khá
2 033 - DTCB01918/KHXD Bùi Trần Anh Thùy 02/02/1993 Bình Định 215198762 Khá
3 009 - DTCB01918/KHXD Trần Thị Loan Anh 02/02/1989 Thái Bình 151706091 Khá
4 044 - DTCB01918/KHXD Hồ Thái Bảo 22/04/1981 Cà Mau 023615747 Khá
5 080 - DTCB01918/KHXD Phan Bảo Cường 06/02/1984 An Giang 351710960 Khá
6 042 - DTCB01918/KHXD Lê Nguyễn Tuyết Bằng 15/10/1992 Bạc Liêu 331675806 Khá
7 019 - DTCB01918/KHXD Bùi Thị Bích Ngà 10/02/1967 Hà Nội 001167007597 Khá
8 034 - DTCB01918/KHXD Trần Thị Bích Thủy 20/05/1959 Hà Nội 021772332 Khá
9 059 - DTCB01918/KHXD Bùi Hùng Cường 20/01/1985 Nam Định 113205198 Khá
10 068 - DTCB01918/KHXD Bùi Thị Như Trang 29/09/1972 Phú Thọ 013185133 Khá
11 082 - DTCB01918/KHXD Bùi Cao Cường 19/02/1980 Vĩnh Long 352270792 Khá
12 010 - DTCB01918/KHXD Bùi Hoàng Giang 22/06/1991 Hà Nội 001091016143 Khá
13 057 - DTCB01918/KHXD Trần Cẩm Tú 28/08/1986 Hải Dương 100880661 Khá
14 054 - DTCB01918/KHXD Đỗ Cao Kỳ 10/05/1991 Phú Thọ 132136040 Khá
15 078 - DTCB01918/KHXD Nguyễn Chí Long 09/08/1986 Hà Nội 001086009454 Khá
16 084 - DTCB01918/KHXD Nguyễn Thị Công Lương 20/08/1991 Thái Bình 151981690 Giỏi
17 067 - DTCB01918/KHXD Đặng Hải Dũng 23/09/1976 Nam Định 001076001483 Khá
18 064 - DTCB01918/KHXD Đặng Thị Thục 21/11/1974 Nam Định 013369646 Khá
19 030 - DTCB01918/KHXD Nguyễn Đăng Phương Nga 17/10/1994 Biên Hòa 272486332 Khá
20 043 - DTCB01918/KHXD Đoàn Thị Thanh Xuân 20/04/1992 Đồng Tháp 341520869 Khá
Có 84 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI