THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 17/09/2018 đến 19/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 21/09/2018 Giảng viên đào tạo LÊ VĂN TĂNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thị Hiền Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 0724/9/18 – CDMS Đỗ Thị Giang 10/7/1986 Hà Nội 063536172 Khá
2 0738/9/18 – CDMS Hoàng Thị Thu Hương 08/10/1985 Hà Nội 001185022605 Giỏi
3 0730/9/18 – CDMS Đặng Quỳnh Lan 23/01/1988 Lào Cai 131684733 Khá
4 0701/9/18 – CDMS Hoàng Thúy Trang 24/4/1994 Phú Thọ 135518704 Khá
5 0732/9/18 – CDMS Vũ Thị Huyền Trang 28/12/1986 Thái Bình 051088621 Khá
6 0714/9/18 – CDMS Phan Hoàng Tiến 15/6/1991 Hải Phòng 031091007287 Khá
7 0733/9/18 – CDMS Nguyễn Trường Giang 14/3/1987 Hà Nội 001087013801 Khá
8 0704/9/18 – CDMS Phạm Thị Trang 13/8/1993 Vĩnh Phúc 135490448 Khá
9 0717/9/18 – CDMS Nguyễn Vinh Quang 14/02/1977 Nam Định 162090084 Khá
10 0715/9/18 – CDMS Trần Quang Quỳnh 02/02/1981 Điện Biên 040240839 Khá
11 0721/9/18 – CDMS Đặng Văn Thịnh 05/11/1986 Nam Định 045210286 Khá
12 0710/9/18 – CDMS Trịnh Thị Lan Anh 14/5/1992 Phú Thọ 132197132 Khá
13 0725/9/18 – CDMS Lê Thanh Thủy 17/9/1973 Nam Định 162043134 Khá
14 0726/9/18 – CDMS Lê Thị Hạnh 25/4/1993 Nam Định 163233833 Khá
15 0729/9/18 – CDMS Nguyễn Thanh Tuấn 17/11/1991 Vĩnh Phúc 026091003985 Khá
16 0705/9/18 – CDMS Ngô Thị Thanh Thảo 30/6/1993 Vĩnh Phúc 135474707 Khá
17 0719/9/18 – CDMS Sa Anh Tuấn 01/12/1986 Sơn La 050426050 Khá
18 0722/9/18 – CDMS Dương Thị Bắc 20/5/1992 Nghệ An 187154775 Khá
19 0718/9/18 – CDMS Đào Thị Bích Hòa 18/11/1993 Hưng Yên 145506819 Khá
20 0737/9/18 – CDMS Bùi Thị Phương Mai 17/12/1978 Hà Nội 111384943 Giỏi
Có 39 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI