THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 17/09/2018 đến 19/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 21/09/2018 Giảng viên đào tạo LÊ VĂN TĂNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thị Hiền Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 0709/9/18 – CDMS Đỗ Thị Vĩnh An 12/12/1987 Ninh Bình B7417198 Khá
2 0710/9/18 – CDMS Trịnh Thị Lan Anh 14/5/1992 Phú Thọ 132197132 Khá
3 0719/9/18 – CDMS Sa Anh Tuấn 01/12/1986 Sơn La 050426050 Khá
4 0722/9/18 – CDMS Dương Thị Bắc 20/5/1992 Nghệ An 187154775 Khá
5 0718/9/18 – CDMS Đào Thị Bích Hòa 18/11/1993 Hưng Yên 145506819 Khá
6 0707/9/18 – CDMS Bùi Thị Phan Hoa 15/10/1990 Phú Thọ 132024440 Khá
7 0731/9/18 – CDMS Bùi Đình Tố 07/10/1975 Hà Nội 050443517 Khá
8 0737/9/18 – CDMS Bùi Thị Phương Mai 17/12/1978 Hà Nội 111384943 Giỏi
9 0720/9/18 – CDMS Phùng Trọng Chiến 08/11/1991 Phú Thọ 132090856 Khá
10 0711/9/18 – CDMS Trịnh Thị Đào 02/11/1991 Phú Thọ 132131504 Khá
11 0730/9/18 – CDMS Đặng Quỳnh Lan 23/01/1988 Lào Cai 131684733 Khá
12 0721/9/18 – CDMS Đặng Văn Thịnh 05/11/1986 Nam Định 045210286 Khá
13 0734/9/18 – CDMS Đinh Thị Thu Liên 10/10/1991 Hải Dương 142497136 Khá
14 0724/9/18 – CDMS Đỗ Thị Giang 10/7/1986 Hà Nội 063536172 Khá
15 0727/9/18 – CDMS Vũ Đức Hiệp 25/8/1985 Nam Định 162642560 Khá
16 0735/9/18 – CDMS Nguyễn Huỳnh Đức 07/7/1980 Phú Thọ 131309307 Khá
17 0706/9/18 – CDMS Hà Kim Dung 27/4/1989 Vĩnh Phúc 135443804 Khá
18 0713/9/18 – CDMS Nguyễn Văn Duy 20/10/1993 Vĩnh Phúc 135517239 Khá
19 0733/9/18 – CDMS Nguyễn Trường Giang 14/3/1987 Hà Nội 001087013801 Khá
20 0703/9/18 – CDMS Hà Thị Như Yến 01/12/1991 Thái Bình 034191000767 Khá
Có 39 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI