THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 17/09/2018 đến 19/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 24/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thành Đồng Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 37-13/18/ĐTCB-IEDI Đặng Thị Hà 20/03/1968 Hải Phòng 030718924 Giỏi
2 34-13/18/ĐTCB-IEDI Dư Đình Quang 24/03/1965 Hà Nội 031722865 Giỏi
3 71-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Hằng Nga 22/12/1989 Hải Dương 030189001120 Giỏi
4 13-13/18/ĐTCB-IEDI Phan Đình Thắng 23/03/1980 Hải Dương 1.41869982E8 Giỏi
5 54-13/18/ĐTCB-IEDI Vũ Tuấn Thành Khang 08/05/1996 Hải Phòng 031964269 Giỏi
6 31-13/18/ĐTCB-IEDI Đinh Công Bằng 18/04/1984 Quảng Ninh 022084003877 Giỏi
7 38-13/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Thị Thủy 01/08/1980 Hải Phòng 3.1180005822E10 Giỏi
8 61-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Quang Hưng 30/04/1982 Hòa Bình 1.13080341E8 Giỏi
9 56-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Hoài Trang 01/12/1980 Hải Phòng 031145030 Giỏi
10 67-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Đình Thắng 24/05/1975 Hà Nội 011922120 Giỏi
11 73-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thanh Tùng 23/11/1983 Hà Nội 012163123 Giỏi
12 75-13/18/ĐTCB-IEDI Phạm Thanh Thúy 11/04/1971 Hưng Yên 011669398 Giỏi
13 10-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Anh Đức 20/11/1987 Hà Nội 1.42404089E8 Giỏi
14 08-13/18/ĐTCB-IEDI Trần Việt Cảnh 19/11/1969 Thái Bình 1.42647374E8 Giỏi
15 68-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Mạnh Hùng 24/12/1981 Hà Nội 012226902 Giỏi
16 04-13/18/ĐTCB-IEDI Lê Thị Hạnh 07/08/1976 Thái Bình 151270903 Giỏi
17 55-13/18/ĐTCB-IEDI Ngô Thị Thanh Thủy 11/12/1977 Hải Phòng 030985685 Giỏi
18 18-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Văn Thanh 26/10/1986 Hải Dương 1.42252017E8 Giỏi
19 49-13/18/ĐTCB-IEDI Trần Thị Thanh Kim 10/07/1972 Hải Phòng 030831108 Giỏi
20 35-13/18/ĐTCB-IEDI Đào Ngọc Thanh 28/03/1965 Phú Thọ 085031447 Giỏi
Có 75 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI