THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 21/09/2018 đến 23/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 24/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 248-043 Quách Thị Hồng Nhung 24/04/1981 Thái Bình 013178906 Giỏi
2 248-021 Hoàng Đình Tuyên 03/02/1981 Tuyên Quang 008081000103 Giỏi
3 248-031 Đặng Việt Dũng 02/04/1991 Hòa Bình 017041294 Giỏi
4 248-015 Hoàng Thị Mai 20/10/1973 Hòa Bình 011723545 Giỏi
5 248-037 Lưu Nữ Vĩnh Hằng 11/08/1981 Phú Thọ 025181000022 Giỏi
6 248-047 Nguyễn Thị Hoàng Anh 02/03/1981 Hà Nội 111513775 Giỏi
7 248-007 Đặng Thị Thanh Huyền 02/05/1986 Hà Tĩnh 183522463 Giỏi
8 248-010 Đặng Hồng Hoa 27/08/1984 Hà Nội 001184017206 Khá
9 248-012 Trần Sỹ Giang 15/05/1973 Nam Định 036073003503 Giỏi
10 248-030 Nguyễn Quang Huy 06/08/1979 Hải Phòng 063409657 Giỏi
11 248-016 Nguyễn Thị Thu Trang 21/10/1977 Thái Bình 034177006858 Giỏi
12 248-050 Đặng Thị Thu Hà 07/02/1981 Vĩnh Phúc 135760549 Giỏi
13 248-051 Nguyễn Thị Hương Giang 30/11/1983 Hưng Yên 125511909 Giỏi
14 248-009 Nguyễn Thu Hằng 20/01/1972 Hà Nội 012287572 Khá
15 248-008 Nguyễn Thu Giang 25/11/1986 Hà Nội 001186000225 Giỏi
16 248-025 Đoàn Thanh Mai 10/02/1979 Hà Nội 001179004201 Giỏi
17 248-039 Vũ Thị Anh Thư 23/08/1983 Thái Bình 034183002089 Giỏi
18 248-041 Phan Thị Thanh Tuyết 22/12/1988 Nghệ An 186456975 Khá
19 248-006 Trần Mỹ Hạnh 22/09/1994 Hà Nội 013104046 Khá
20 248-022 Nguyễn Thị Thanh Huyền 21/09/1978 Thái Bình 111382084 Giỏi
Có 53 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI