THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 21/09/2018 đến 23/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 24/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 248-039 Vũ Thị Anh Thư 23/08/1983 Thái Bình 034183002089 Giỏi
2 248-047 Nguyễn Thị Hoàng Anh 02/03/1981 Hà Nội 111513775 Giỏi
3 248-017 Nguyễn Thanh Bình 17/11/1974 Thái Bình 151142572 Giỏi
4 248-013 Tạ Quốc Bình 07/11/1972 Phú Thọ 025072000327 Khá
5 248-023 Bùi Chí Công 30/04/1985 Nam Định 162720698 Khá
6 248-045 Diệp Hồ Cẩm Nhung 18/04/1982 Thừa Thiên Huế 013126318 Giỏi
7 248-001 Trần Thị Kim Cúc 28/12/1982 Nam Định 162377389 Giỏi
8 248-046 Đậu Thu Hiền 14/11/1982 Hà Nội 001182009359 Giỏi
9 248-044 Đào Hồng Thúy 06/09/1986 Hà Nội 001186020451 Giỏi
10 248-050 Đặng Thị Thu Hà 07/02/1981 Vĩnh Phúc 135760549 Giỏi
11 248-007 Đặng Thị Thanh Huyền 02/05/1986 Hà Tĩnh 183522463 Giỏi
12 248-010 Đặng Hồng Hoa 27/08/1984 Hà Nội 001184017206 Khá
13 248-031 Đặng Việt Dũng 02/04/1991 Hòa Bình 017041294 Giỏi
14 248-021 Hoàng Đình Tuyên 03/02/1981 Tuyên Quang 008081000103 Giỏi
15 248-025 Đoàn Thanh Mai 10/02/1979 Hà Nội 001179004201 Giỏi
16 248-029 Đỗ Ngọc Minh 19/11/1977 Hà Nội 012120859 Giỏi
17 248-004 Vi Ngọc Dương 10/04/1987 Hà Nội 001087008324 Giỏi
18 248-028 Lê Hồng Duy 24/11/1989 Thái Bình 012584260 Giỏi
19 248-051 Nguyễn Thị Hương Giang 30/11/1983 Hưng Yên 125511909 Giỏi
20 248-012 Trần Sỹ Giang 15/05/1973 Nam Định 036073003503 Giỏi
Có 53 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI