THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực
Thời gian đào tạo Từ 14/09/2018 đến 16/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 20/09/2018 Giảng viên đào tạo CAO VĂN BẢN
Người ký chứng chỉ Nguyá»…n Kim Phong Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 22/14-16/9/2018 Bạch Duy Quang 09/07/1984 Bà Rịa-Vũng Tàu 273137849 Khá
2 38/14-16/9/2018 Trần Thành Quang 7/10/1994 Gia Lai 230947479 Giỏi
3 17/14-16/9/2018 Lê Thị Thu Hằng 24/03/1982 TP HCM 023548067 Khá
4 6/14-16/9/2018 Hoàng Văn Sơn 17/01/1977 Nam Định 024221220 Khá
5 23/14-16/9/2018 Lê Quang Vĩnh 25/07/1972 An Giang 024323032 Khá
6 36/14-16/9/2018 Hoàng Ngọc Minh 05/12/1978 Hà Nội 023596152 Khá
7 13/14-16/9/2018 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/10/1981 Hà Tĩnh 025769299 Khá
8 8/14-16/9/2018 Nguyễn Văn Sang 01/09/1988 Tiền Giang 311992716 Khá
9 30/14-16/9/2018 Đặng Văn Thức 07/04/1986 Tây Ninh 290828590 Khá
10 7/14-16/9/2018 Lê Đoàn Thành Tâm 08/08/1992 Tiền Giang 312130884 Khá
11 37/14-16/9/2018 Võ Thị Lâm Anh 21/11/1981 Nghệ An 240694891 Khá
12 14/14-16/9/2018 Tô Thanh Thủy 20/05/1981 Bình Dương 023516841 Khá
13 10/14-16/9/2018 Đoàn Thanh Vũ 1982 Tiền Giang 311655390 Khá
14 35/14-16/9/2018 Phạm Thị Hồng Hạnh 10/09/1987 Quảng Bình 044187000654 Khá
15 15/14-16/9/2018 Phạm Thị Bích Liên 28/07/1990 TP HCM 024287935 Khá
16 11/14-16/9/2018 Lý Võ Dân An 29/10/1989 Bến Tre 321358152 Khá
17 31/14-16/9/2018 Trương Diệu Hải 10/10/1978 Bình Thuận 060078000068 Khá
18 24/14-16/9/2018 Đinh Vũ Ngọc Hiền 19/06/1989 TP HCM 024347498 Khá
19 34/14-16/9/2018 Đinh Thị Liên 20/07/1989 Hà Tĩnh 183630663 Khá
20 16/14-16/9/2018 Hồ Viết Đông Sơn 12/11/1968 Lâm Đồng 021879404 Khá
Có 39 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI