THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 14/09/2018 đến 16/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 19/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Nguyá»…n Kim Phong Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 70/14-16/9/2018 Nguyễn Thu Trang 18/10/1979 Nam Định 013332257 Giỏi
2 103/14-16/9/2018 Lê Đăng Trung Dũng 15/04/1986/ Bắc Ninh 027086000095 Khá
3 94/14-16/9/2018 Hoàng Thị Lan 21/09/1991 Nam Định 163122624 Giỏi
4 86/14-16/9/2018 Đào Thị Hoàng Lan 02/09/1976 Hà Nội 011744844 Giỏi
5 10/14-16/9/2018 Hoàng Trung Thành 12/06/1979 Hà Nội 001079007777 Khá
6 104/14-16/9/2018 Đặng Chí Kiên 13/12/1986 Hải Dương 030086001532 Khá
7 14/14-16/9/2018 Bùi Từ Thi Hoàng 28/09/1986 Lai Châu 012086000010 Khá
8 24/14-16/9/2018 Hoàng Quốc Long 02/06/1980 Hà Nội 001080013633 Giỏi
9 3/14-16/9/2018 Lê Huyền Trang 16/09/1987 Tuyên Quang 008187000101 Giỏi
10 46/14-16/9/2018 Đoàn Xuân Thoảng 15/03/1983 Nam Định 036083004613 Khá
11 40/14-16/9/2018 Lê Thị Thu Hằng 08/10/1980 Thanh Hóa 013051192 Khá
12 69/14-16/9/2018 Nguyễn Hà Quang 22/10/1994 Hưng Yên 033094001348 Giỏi
13 77/14-16/9/2018 Nguyễn Thu Hằng 03/06/1979 Hải Dương 030179002233 Khá
14 76/14-16/9/2018 Đặng Minh Thi 09/07/1978 Hà Nội 001178004978 Khá
15 21/14-16/9/2018 Hoàng Công Dụng 31/05/1970 Hưng Yên 033070001643 Giỏi
16 62/14-16/9/2018 Đỗ Văn Khang 27/12/1988 Hà Nội 001088016890 Khá
17 100/14-16/9/2018 Hoàng Thị Tho 18/08/1980 Tuyên Quang 070596208 Giỏi
18 102/14-16/9/2018 Đặng Huy Minh 11/05/1983 Ninh Bình 03708300465 Khá
19 48/14-16/9/2018 Hoàng Văn Lượng 22/12/1991 Hưng Yên 145456553 Khá
20 52/14-16/9/2018 Nguyễn Huy Hoàng 19/07/1989 Nghệ An 186849703 Khá
Có 104 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI