THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực
Thời gian đào tạo Từ 14/09/2018 đến 16/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 19/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Nguyá»…n Kim Phong Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 6/14-16/9/2018 Đào Thị Quỳnh Anh 28/12/1989 Hà Nội 82A102045861 Khá
2 88/14-16/9/2018 Lê Đức Anh 29/12/1994 Phú Thọ 132188420 Khá
3 33/14-16/9/2018 Đỗ Anh Việt 23/07/1983 Hưng Yên 013122419 Khá
4 85/14-16/9/2018 Phùng Thị Tuyết Ánh 25/11/1989 Hà Nội 112389476 Giỏi
5 28/14-16/9/2018 Hà Thái Bảo 30/11/1974 Lào Cai 010074000081 Giỏi
6 51/14-16/9/2018 Trần xuân Bắc 01/06/1990 Nam Định 162900921 Giỏi
7 12/14-16/9/2018 Nguyễn Thị Thanh Bình 06/11/1979 Hà Nội 012039237 Khá
8 56/14-16/9/2018 Bùi Thị Nga 07/10/1981 Yên Bái 013270921 Khá
9 14/14-16/9/2018 Bùi Từ Thi Hoàng 28/09/1986 Lai Châu 012086000010 Khá
10 17/14-16/9/2018 Ngô Thị Thanh Châm 05/01/1982 Hưng Yên 013261839 Giỏi
11 97/14-16/9/2018 Phạm Thị Ngọc Châu 27/10/1984 Hà Nội 001184007465 Giỏi
12 29/14-16/9/2018 Trần Diệu Chi 22/08/1981 Hà Nội 011994672 Giỏi
13 81/14-16/9/2018 Nguyễn Minh Chí 13/10/1979 Hà Nội 001079001630 Giỏi
14 104/14-16/9/2018 Đặng Chí Kiên 13/12/1986 Hải Dương 030086001532 Khá
15 21/14-16/9/2018 Hoàng Công Dụng 31/05/1970 Hưng Yên 033070001643 Giỏi
16 26/14-16/9/2018 Cung Văn Minh 23/11/1982 Bắc Ninh 125125841 Giỏi
17 86/14-16/9/2018 Đào Thị Hoàng Lan 02/09/1976 Hà Nội 011744844 Giỏi
18 102/14-16/9/2018 Đặng Huy Minh 11/05/1983 Ninh Bình 03708300465 Khá
19 76/14-16/9/2018 Đặng Minh Thi 09/07/1978 Hà Nội 001178004978 Khá
20 103/14-16/9/2018 Lê Đăng Trung Dũng 15/04/1986/ Bắc Ninh 027086000095 Khá
Có 104 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI