THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 07/09/2018 đến 09/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Lê Trần Thắng Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 196A 2018/ĐTCB LÊ QUANG TIẾN 26/12/1969 Phú Thọ 125640713 Giỏi
2 197A 2018/ĐTCB HOÀNG TRỌNG LINH 27/04/1972 Vĩnh Phúc 135863929 Giỏi
3 208A 2018/ĐTCB Hoàng Minh Sơn 24/9/1976 Hải Phòng 031076005637 Giỏi
4 178A 2018/ĐTCB VŨ HOÀNG TÙNG 07/08/1979 Quảng Ninh 022079001162 Giỏi
5 200A 2018/ĐTCB ĐẶNG VĂN NAM 02/04/1988 Ninh Bình 037088002809 Giỏi
6 205A 2018/ĐTCB Hoàng Văn Sơn 08/06/1975 Thanh Hóa 031989026 Giỏi
7 173A 2018/ĐTCB ĐẶNG THỊ LỆ THỦY 26/03/1981 Hà Tĩnh 183274233 Giỏi
8 169A 2018/ĐTCB VŨ QUANG HƯNG 17/09/1983 Hải Dương 142113718 Giỏi
9 171A 2018/ĐTCB NGUYỄN TRỌNG THANH 04/06/1988 Hà Nội 001088012908 Giỏi
10 202A 2018/ĐTCB LÊ ANH TUÂN 13/05/1991 Đăk Lăk 241324027 Giỏi
11 204A 2018/ĐTCB NGUYỄN THỊ VÂN ANH 15/09/1986 Nam Định 036186006695 Giỏi
12 216A 2018/ĐTCB NGUYỄN ANH VIỆT 23/06/1984 Hà Nội 111831459 Giỏi
13 189A 2018/ĐTCB NGUYỄN LƯƠNG KHÁNH 11/05/1990 Lào Cai 063232671 Giỏi
14 175A 2018/ĐTCB NGUYỄN THANH TÙNG 12/05/1984 Quảng Ninh 022084001518 Giỏi
15 168A 2018/ĐTCB NGUYỄN THANH THỦY 06/01/1990 Hà Nội 012822945 Giỏi
16 177A 2018/ĐTCB ĐÀO THỊ KIỀU OANH 07/08/1987 Quảng Ninh 100859196 Giỏi
17 213A 2018/ĐTCB SƠN THÀNH KHÁNH 30/12/1985 Kiên Giang 371139883 Giỏi
18 215A 2018/ĐTCB NGÔ THỊ THANH TRÀ 14/10/1976 Quảng Ngãi 211530209 Giỏi
19 190A 2018/ĐTCB PHAN THANH NHÃ 15/04/1987 Tiền Giang 311887234 Giỏi
20 176A 2018/ĐTCB NGUYỄN TUẤN ANH 23/08/1984 Quảng Ninh 022084001516 Giỏi
Có 50 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI