THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 07/09/2018 đến 09/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Lê Trần Thắng Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 176A 2018/ĐTCB NGUYỄN TUẤN ANH 23/08/1984 Quảng Ninh 022084001516 Giỏi
2 202A 2018/ĐTCB LÊ ANH TUÂN 13/05/1991 Đăk Lăk 241324027 Giỏi
3 204A 2018/ĐTCB NGUYỄN THỊ VÂN ANH 15/09/1986 Nam Định 036186006695 Giỏi
4 216A 2018/ĐTCB NGUYỄN ANH VIỆT 23/06/1984 Hà Nội 111831459 Giỏi
5 182A 2018/ĐTCB BÀN NGỌC TIẾN 01/11/1992 Lào Cai 063365104 Giỏi
6 185A 2018/ĐTCB BÙI THỊ HƯƠNG 30/01/1980 Thái Bình 063397170 Giỏi
7 181A 2018/ĐTCB BÙI QUÝ DIỆN 19/10/1979 Hải Dương 063409992 Giỏi
8 192A 2018/ĐTCB LÊ CÔNG HUÂN 18/09/1990 Thanh Hóa 173582170 Giỏi
9 206A 2018/ĐTCB Nguyễn Đình Cương 04/11/1976 Nam Định 162211078 Giỏi
10 177A 2018/ĐTCB ĐÀO THỊ KIỀU OANH 07/08/1987 Quảng Ninh 100859196 Giỏi
11 212A 2018/ĐTCB NGUYỄN TIẾN ĐẠT 02/02/1984 Tuyên Quang 025632951 Giỏi
12 173A 2018/ĐTCB ĐẶNG THỊ LỆ THỦY 26/03/1981 Hà Tĩnh 183274233 Giỏi
13 200A 2018/ĐTCB ĐẶNG VĂN NAM 02/04/1988 Ninh Bình 037088002809 Giỏi
14 179A 2018/ĐTCB VŨ VĂN ĐỊNH 02/07/1984 Nam Định 100828476 Giỏi
15 184A 2018/ĐTCB ĐOÀN LỆ HẢI 05/09/1989 Nam Định 063199358 Giỏi
16 167A 2018/ĐTCB DƯƠNG QUỐC VIỆT 21/08/1977 Hà Nội 371841269 Giỏi
17 172A 2018/ĐTCB LÊ DUY HUY 02/11/1983 Vĩnh Phúc 90A103013210 Giỏi
18 170A 2018/ĐTCB LƯU THỊ KIM DUYÊN 25/06/1985 Kiên Giang 370961960 Giỏi
19 188A 2018/ĐTCB NGUYỄN THỊ ÉN 21/10/1989 Bắc Ninh 125280274 Giỏi
20 183A 2018/ĐTCB MA THỊ HÀ THU 28/10/1986 Phú Thọ 063172050 Giỏi
Có 50 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI