THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 14/09/2018 đến 16/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 17/09/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 246-015 Hồ Thị Ngọc Anh 05/12/1975 Hải Phòng 013652129 Giỏi
2 246-019 Nguyễn Anh Tuấn 19/11/1970 Nam Định 012999765 Giỏi
3 246-036 Nguyễn Đức Anh 19/10/1982 Điện Biên 013492132 Giỏi
4 246-010 Bùi Thị Ngọc Anh 20/11/1983 Phú Thọ 012984935 Giỏi
5 246-037 Hoàng Việt Anh 19/06/1986 Hà Nội 012603098 Giỏi
6 246-020 Nguyễn Thị Bình 15/11/1978 Yên Bái 015178000006 Khá
7 246-002 Ngô Bích Hòa 14/09/1986 Bắc Ninh 125127800 Giỏi
8 246-025 Bùi Thị Phương Thảo 06/12/1988 Hải Phòng 031534724 Khá
9 246-024 Đàm Thị Hiền Hòa 09/06/1984 Sơn La 050399374 Khá
10 246-029 Đào Quang Tiến 20/07/1971 Thái Bình 013463679 Giỏi
11 246-014 Đào Mai Diễm Hằng 09/12/1984 Yên Bái 015184000022 Giỏi
12 246-005 Đặng Thị Như Hoa 26/11/1983 Bắc Giang 121477823 Khá
13 246-013 Đỗ Nam Khoa 07/07/1986 Nam Định 013620860 Giỏi
14 246-028 Vũ Đức Trang 02/09/1987 Hải Dương 030087001965 Giỏi
15 246-026 Nguyễn Tiến Dũng 04/09/1983 Quảng Ninh 100776413 Giỏi
16 246-016 Trần Thị Hải Hà 06/09/1984 Hòa Bình 017184000438 Giỏi
17 246-001 Trần Thị Tố Hoa 25/11/1970 Nam Định 036170004175 Giỏi
18 246-018 Hoàng Thị Mai Phương 10/11/1985 Nam Định 036185000221 Giỏi
19 246-033 Hoàng Trọng Nghĩa 28/10/1988 Hà Nội 001088012767 Giỏi
20 246-008 Ngô Hồng Nhung 04/03/1978 TT Huế 013071606 Giỏi
Có 38 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI