THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 14/09/2018 đến 16/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 17/09/2018 Giảng viên đào tạo NGÔ NGỌC QUY
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 244-023 Nguyễn Anh Tú 07/12/1985 Yên Bái 013220481 Giỏi
2 244-040 Nguyễn Thị Vân Anh 29/09/1988 Vĩnh Phúc 026188002102 Giỏi
3 244-043 Nguyễn Thùy Anh 05/12/1983 Ninh Bình 164160209 Khá
4 244-005 Đỗ Hữu Anh 26/01/1991 Hưng Yên 145529703 Giỏi
5 244-040 Nguyễn Thị Vân Anh 29/09/1988 Vĩnh Phúc 026188002102 Giỏi
6 244-026 Ngô Anh Tuấn 20/04/1989 Quảng Bình 197196765 Khá
7 244-043 Nguyễn Thùy Anh 05/12/1983 Ninh Bình 164160209 Khá
8 244-027 Phạm Bá Thuyết 14/12/1984 Bắc Ninh 012896028 Giỏi
9 244-044 Bùi Minh Dương 05/04/1988 Ninh Bình 037088002264 Khá
10 244-044 Bùi Minh Dương 05/04/1988 Ninh Bình 037088002264 Khá
11 244-010 Chu Xuân Mến 18/02/1981 Hà Nội 001081016306 Giỏi
12 244-034 Phạm Minh Công 25/11/1984 Nam Định 013475711 Giỏi
13 244-039 Nguyễn Công Tâm 30/03/1974 Nghệ An 037083004414 Giỏi
14 244-039 Nguyễn Công Tâm 30/03/1974 Nghệ An 037083004414 Giỏi
15 244-034 Phạm Minh Công 25/11/1984 Nam Định 013475711 Giỏi
16 244-018 Lưu Hùng Cường 13/09/1982 Yên Bái 015082000170 Giỏi
17 244-035 Đào Xuân Huy 08/07/1986 Thanh Hóa 172843781 Giỏi
18 244-035 Đào Xuân Huy 08/07/1986 Thanh Hóa 172843781 Giỏi
19 244-048 Lê Đào Mai Trang 13/10/1985 Hà Nội 012294493 Khá
20 244-048 Lê Đào Mai Trang 13/10/1985 Hà Nội 012294493 Khá
Có 68 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI