THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp Khu vực
Thời gian đào tạo Từ 05/09/2018 đến 17/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 19/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN ĐẮC TOÀN
Người ký chứng chỉ Nguyễn Tấn Bình Chức vụ Viện Trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 503 /ĐTCB Lê Hồ Anh Thi 02/01/1982 Huế 271454980 Khá
2 513 /ĐTCB Nguyễn Anh Tuấn 28/10/1977 TP.HCM 022994606 Khá
3 486 /ĐTCB Trương Chí Bình 11/08/1981 Cà Mau 381066377 Khá
4 489 /ĐTCB Bùi Văn Hiền 16/04/1974 Đồng Nai 271260958 Giỏi
5 487 /ĐTCB Nguyễn Thiện Châu 01/01/1989 Khánh Hòa 225322185 Khá
6 501 /ĐTCB Phạm Chí Vũ Thắng 19/01/1994 Tiền Giang 312192736 Khá
7 509 /ĐTCB Đặng Thị Trang 30/06/1996 Hà Nội 251033908 Giỏi
8 494 /ĐTCB Đặng Huy Lam 30/07/1978 Nghệ An 272545063 Khá
9 512 /ĐTCB Đặng Khắc Trường 19/07/1972 Thừa Thiên Huế 025058724 Khá
10 514 /ĐTCB Lê Đình Quốc Việt 19/09/1972 TP.HCM 079072007834 Khá
11 502 /ĐTCB Đinh Thị Lệ Thanh 18/01/1982 TP.HCM 023472236 Khá
12 505 /ĐTCB Đỗ Đức Thịnh 17/10/1995 Đồng Nai 075095000145 Giỏi
13 516 /ĐTCB Đỗ Phi Yến 07/05/1994 Quảng Ngãi 212471505 Giỏi
14 488 /ĐTCB Phùng Khánh Duy 01/01/1980 Cà Mau 381008448 Khá
15 490 /ĐTCB Phan Kim Hoàng 15/12/1983 Đồng Nai 271545772 Giỏi
16 508 /ĐTCB Nguyễn Hoàng Tín 05/06/1988 Bình Định 215090704 Giỏi
17 518 /ĐTCB Hoàng Văn Mạnh 08/02/1984 Nam Định 162497693 Khá
18 500 /ĐTCB Hồ Văn Sinh 27/10/1991 Kon Tum 233124670 Giỏi
19 491 /ĐTCB Nguyễn Thị Huế 20/05/1985 Hà Tĩnh 271518802 Giỏi
20 492 /ĐTCB Trịnh Minh Hưng 22/02/1990 Đồng Nai 271966936 Khá
Có 33 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI