THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 03/09/2018 đến 05/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thành Đồng Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 47-12/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Anh Tuấn 03/01/1971 Bình Dương 2.85379318E8 Giỏi
2 19-12/18/ĐTCB-IEDI Trần Thế Anh 03/11/1981 Quảng Trị 2.854563E8 Giỏi
3 73-12/18/ĐTCB-IEDI Lê Thị Lan Anh 18/12/1982 Long An 023561513 Giỏi
4 20-12/18/ĐTCB-IEDI Lê Anh Vĩnh 08/08/1973 Quảng Trị 2.85207117E8 Giỏi
5 15-12/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Ánh Hồng 19/11/1983 Hồ ChíMinh 2.85588494E8 Giỏi
6 53-12/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Bá Quang 20/02/1979 Bình Phước 2.85228822E8 Giỏi
7 69-12/18/ĐTCB-IEDI Trần Văn Bình 16/06/1961 Ninh Bình 037061001019 Giỏi
8 60-12/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Bích Tuyền 17/12/1987 Quảng Ngãi 2.85279838E8 Giỏi
9 52-12/18/ĐTCB-IEDI Võ Thị Bích Hiền 10/10/1979 Bình Phước 2.85647226E8 Giỏi
10 45-12/18/ĐTCB-IEDI Bùi Thị Quyên 10/02/1983 Thanh Hóa 1.72107974E8 Giỏi
11 33-12/18/ĐTCB-IEDI Bùi Thị Thu Xuyên 12/10/1984 Bình Định 2.857839E8 Giỏi
12 46-12/18/ĐTCB-IEDI Bùi Thanh Phong 10/03/1971 Bình Dương 2.85456079E8 Giỏi
13 36-12/18/ĐTCB-IEDI Bùi Văn Thanh 10/05/1973 Thanh Hóa 2.85407791E8 Giỏi
14 26-12/18/ĐTCB-IEDI Lê Khắc Chí 30/12/1986 Hà Nam 2.50587434E8 Giỏi
15 28-12/18/ĐTCB-IEDI Phạm Văn Công 25/12/1983 Bình Phước 2.85049868E8 Giỏi
16 41-12/18/ĐTCB-IEDI Đào Trọng Kiên 12/04/1979 Thái Bình 2.85045265E8 Giỏi
17 67-12/18/ĐTCB-IEDI Đào Xuân Kiêm 28/07/1972 Hà Tĩnh 2.5716155E7 Giỏi
18 08-12/18/ĐTCB-IEDI Đặng Xuân Hiệu 28/02/1979 Quảng Trị 2.85526264E8 Giỏi
19 16-12/18/ĐTCB-IEDI Đặng Văn Hai 09/03/1990 Thái Bình 1.51811725E8 Giỏi
20 32-12/18/ĐTCB-IEDI Lê Văn Đặng 22/02/1976 Hải Dương 2.85076767E8 Giỏi
Có 75 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI