THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 07/09/2018 đến 09/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/09/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 242-024 Phạm Ngọc Anh 27/02/1970 Lai Châu 012990095 Giỏi
2 242-028 Lê Hoài Anh 16/03/1973 Hà Nội 00107300088 Giỏi
3 242-025 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 29/12/1982 Nam Định 036182007008 Giỏi
4 242-006 Bùi Thị Na 28/11/1974 Tuyên Quang 073253009 Giỏi
5 242-026 Đinh Cảnh Tiến 25/11/1975 Ninh Bình 013136079 Giỏi
6 242-005 Nguyễn Khắc Công 19/06/1984 Hà Giang 073123830 Giỏi
7 242-017 Đào Xuân Mạnh 22/01/1980 Hà Nội 012371090 Giỏi
8 242-021 Đào Thị Nhài 30/01/1978 Nam Định 162209888 Giỏi
9 242-002 Đinh Mạnh Linh 11/12/1987 Hà Nội 012458045 Giỏi
10 242-001 Đoàn Văn Tuân 01/09/1985 Nam Định 162645211 Giỏi
11 242-010 Phạm Đức Thuận 05/11/1975 Lào Cai 011691531 Giỏi
12 242-015 Vũ Đức Trung 15/05/1985 Hà Nội 001085014773 Giỏi
13 242-004 Vũ Hương Giang 01/12/1979 Hà Tây 111439376 Giỏi
14 242-014 Nguyễn Thị Việt Hà 29/09/1984 Phú Thọ 013636706 Giỏi
15 242-008 Lê Thị Hà 19/08/1984 Thanh Hoá 172374237 Giỏi
16 242-013 Hà Linh Ngọc 02/09/1992 Phú Thọ 132085906 Khá
17 242-023 Nguyễn Khắc Hanh 13/04/1972 Hưng Yên 013537454 Giỏi
18 242-012 Lê Quang Hiếu 18/09/1988 Hà Nội 012153697 Giỏi
19 242-032 Trần Hoàng Quân 08/08/1984 Hà Nội 012323805 Giỏi
20 242-031 Hoàng Thị Thoa 03/03/1975 Nam Định 168322768 Giỏi
Có 33 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI