THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 06/09/2018 đến 08/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 243-015 Nguyễn Ngọc Ánh 06/06/1972 060738689 Phú Thọ Giỏi
2 243-019 Trần Thị Việt Bắc 29/09/1973 024173000043 Bắc Giang Giỏi
3 243-002 Hà Thanh Bình 13/11/1959 001059009344 Hà Nội Giỏi
4 243-008 Nguyễn Cao Trung 14/05/1977 011862666 Nam Định Giỏi
5 243-006 Phạm Đức Tiến 08/06/1974 131098444 Phú Thọ Giỏi
6 243-009 Phạm Đức Hà 24/12/1960 034060000871 Hà Nội Giỏi
7 243-007 Nguyễn Đức Thuấn 15/11/1964 013656387 Hà Nam Giỏi
8 243-004 Dương Văn Hoàng 06/08/1963 017098207 Bắc Giang Giỏi
9 243-018 Dương Thị Kim Hoa 21/12/1971 011633553 Hà Nội Giỏi
10 243-003 Lê Tiến Dũng 31/03/1963 001063000508 Hà Nội Giỏi
11 243-005 Nguyễn Văn Duy 15/10/1980 012880298 Thái Bình Giỏi
12 243-017 Lê Thị Thu Hằng 27/11/1979 038179000058 Thanh Hóa Giỏi
13 243-011 Nguyễn Thị Lan Hương 01/04/1965 011482769 Hà Nội Giỏi
14 243-012 Nguyễn Thị Thanh Hương 01/08/1980 012357167 Vĩnh Phúc Giỏi
15 243-001 Vương Khả Sơn 22/06/1969 037069001823 Ninh Bình Giỏi
16 243-010 Nguyễn Thế Long 22/03/1977 012913197 Hải Dương Giỏi
17 243-013 Nguyễn Quỳnh Nam 02/10/1986 012315378 Hà Nội Giỏi
18 243-014 Phạm Nguyên Vương 15/10/1962 012968004 Vĩnh Phúc Giỏi
19 243-020 Phạm Thị Thanh Thủy 20/04/1977 001177008956 Hà Nội Giỏi
20 243-016 Trần Văn Sơn 12/11/1965 011843820 Hà Nam Giỏi
Có 20 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI