THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NGUYỄN HUY THƯỜNG

Ngày, tháng, năm sinh: 31/08/1954
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ 264 phố Huế- quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Nơi công tác Phòng Tổng hợp và quản lý khoa học- Viện Kinh tế Xây dựng- Bộ Xây dựng- 37 Lê Đại Hành- quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Bằng cấp * Thạc sỹ Luật do Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ chí Minh cấp tháng 6 năm 2008,
* Đại học Kiến trúc Hà Nội, Khoa đô thị cấp năm 1983.
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
* Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu do Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo Đấu thầu và quản lý Kinh tế cấp tháng 12 năm 2007 tại Hà Nội,
* Kỹ sư Định giá xây dựng hạng I do Sở Xây dựng Hà Nội cấp tháng 11 năm 2008.
* Chứng nhận nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Viện Kinh tế Xây dựng cấp tháng 6 năm 2010.
Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ C
Điện thoại 043.9783.077 - 0903.213.261
Fax *
Email huythuong264@gmail.com
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
Hoạt động trong ngành Xây dựng 32 năm. Công tác tại Viện Kinh tế Xây dựng 28 năm, tại Văn phòng Chính phủ 3 năm. Đã tham gia soạn thảo, góp ý kiến về quy chế Đấu thầu ban hành tại các Nghị định 88/CP; 14/CP và 66/CP từ trước năm 2003. Đã tham gia đóng góp và xây dựng Luật Xây dựng- nội dung lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Đã tham gia giảng dạy quy chế Đấu thầu từ năm 2003, Luật Đấu thầu và các Nghị định 111/CP; 58/CP và 85/CP từ 2006 đến nay cho các tổ chức, cá nhân trong cả nước.
File đính kèm