THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


LÊ VĂN LONG

Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1956
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ Số 16- ngách 21- ngõ 44- Phố Nguyễn Phúc Lai- Hà nội
Nơi công tác Phòng Nghiên cứu chiến lược phát triển và cơ chế quản lý kinh tế ngành - Viện Kinh tế Xõy dựng- Bộ Xõy Dựng - 37 Lờ Đại Hành- quận Hai Bà Trưng- Hà nội
Bằng cấp Tiến sĩ kinh tế xây dựng, nước cộng hũa Bungari, năm 1997
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
* Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam cấp ngày 13/1/2007.
Ngoại ngữ Tiếng Bungari - Trình độ D
Điện thoại 043.5143511 - 0913502001
Fax 043.8215.987
Email *************
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
Cộng tác tại Viện Kinh tế Xây dựng 30 năm. Trong thời gian cộng tác đó có kinh nghiệm trong việc soạn thảo các văn bản qui phạm phỏp luật về đấu thầu; trả lời các công văn của Bộ và Viện liên quan đến lĩnh vực đấu thầu; giải đáp thắc mắc, xử lý các tình huống trong đấu thầu; tham gia tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu và các công việc tư vấn khác.
File đính kèm