BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và nhà thầu Angel Iglesias SA (IKUSI) để thực hiện gói thầu "Cung cấp và lắp đặt các hệ thống điện tử chuyên dụng" thuộc dự án "Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế san bay Đà Nẵng" thực hiện tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với giá hợp đồng là 17.974.888.508 VND và 5.084.977 USD, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng cung cấp và lắp đặt các hệ thống điện tử chuyên dụng, số 67/2010/HĐ-MAC ngày 28/05/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu Angel Iglesias SA (IKUSI)
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Paseo Miramon, 170 2009 San Sebastian, Tây Ban Nha
SDT NN +34 943448800 FAX NN +34 943448816
Email NN chưa có Website NN www.ikusi.com
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) chưa có
SDT VN FAX VN chưa có
Email VN chưa có Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 28/05/2010 đến 30/01/2011
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: chưa có người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: chưa có người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: chưa có
 - Đội trưởng: chưa có
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Mr. Ignacio Garcia - Giám đốc vận hành. Ngày sinh 28/12/1962, số hộ chiếu AA132053
2. Mr. Alain Urbeltz - Giám đốc dự án. Ngày sinh 14/06/1974, số hộ chiếu BA634384

QUAY LẠI