BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Ban quản lý các dự án dạy nghề vốn ODA và Asia Pacific Pte Ltd (Singapore) ngày 24/12/2009 để thực hiện gói thầu cung cấp, giao nhận và lắp đặt thiết bị cho xưởng Cơ khí Lô 02.2 thuộc dự án "Chương trình đào tạo nghề" thực hiện tại Việt Nam với giá hợp đồng là 836.664,98 (EURO), thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng cung cấp, giao nhận và lắp đặt thiết bị cho xưởng Cơ khí (Lô 02.2) số HĐ/MOLISA/GDVT/KfW 2001 66 132/ICB-M/02.2/2009 ký ngày 24/12/2009
2.Tên nhà thầu trúng thầu DMG ASIA PACIFIC PTE LTD
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch DMG ASIA PACIFIC PTE LTD, 3 Tuas Link 1, Singapore 638584
SDT NN FAX NN
Email NN Website NN
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Phòng #302, Tòa nhà Blue Star 93 Linh Lang, quận Ba Đình, Hà Nội
SDT VN FAX VN
Email VN Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 24/12/2009 đến 24/07/2010
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 12 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Wong Fui Heng, sinh ngày 29/03/1959, số hộ chiếu S1365372J
2. Narayanaswamy Balasundaram, sinh ngày 14/06/1965, số hộ chiếu E6053101
3. Kanagasabai Nedunchezhian, sinh ngày 26/05/1966, số hộ chiếu S2661982C
4. Shanmuga Sundaram Dhakshinamurthuy, sinh ngày 29/03/1959, số hộ chiếu E2626423
5. Chinnusamy Samiyathal Nallachamy, sinh ngày 17/12/1968, số hộ chiếu Z1825812
6. Ng Chor Chuan, sinh ngày 18/9/1956, số hộ chiếu S1154941A
7. Kwek Ser Lian, sinh ngày 28/10/1966, số hộ chiếu S1761945D
8. Ng Teck Kok, Alan, sinh ngày 03/03/1964, số hộ chiếu S1630898

QUAY LẠI