BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Công ty Thuốc lá Sài Gòn và Công ty Tholander Ablufttechnick GmbH để thực hiện gói thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý mùi cho dây chuyền chế biến sợi 6 tấn/giờ thuộc dự án Dầu tư hệ thống xử lý mùi cho dây chuyền chế biến sợi 6 tấn/giờ thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh với giá hợp đồng là 11592480883 VND, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng 01/Tholander-STC/2012
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Tholander Ablufttechnick GmbH
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Werkstrape 31, D-68519 Viernheim -Đức
SDT NN 84496204929230 FAX NN 844962044641
Email NN sales@focke.de Website NN 0
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) khong
SDT VN FAX VN 0
Email VN 0 Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 20/06/2012 đến 20/10/2012
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 3 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 7 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: 1
 - Đội trưởng: 1
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Herbert Joachim, sinh ngày 11/02/1961, số hộ chiếu: C8YK9MV3M 2. Ralf Bisdorf, sinh ngày 04/9/1963, số hộ chiếu: C8YR93JC5 3. Juren Arnold, sinh ngày 10/9/1967, số hộ chiếu: 652212298 4. Markus Langhammer, sinh ngày 01/7/1971, số hộ chiếu: 6474010860 5. Achim Stegmuller, sinh ngày 9/3/1970, số hộ chiếu: C8ZZJVY86 6. Jan Olberl, sinh ngày 14/4/1977, số hộ chiếu: C8Y6NV71T 7. Miroslav Kasinski, sinh ngày 21/7/1965, số hộ chiếu: EB8697456

QUAY LẠI