BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Sở Y tế Kiên Giang và Công ty AZUSA SEKKEI để thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình; Lập dự án và thiết kế Bệnh viện đa khoa Kiên Giang (1.020 giường bệnh) thuộc dự án Bệnh viện đa khoa và các Bệnh viện chuyên khoa Ung Bướu, Lao, Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang thực hiện tại Tỉnh Kiên Giang với giá hợp đồng là 40574000000 VNĐ, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng 111/2013/HĐTV
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty AZUSA SEKKEI
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 2-1-11 Higashi-Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Nhật Bản
SDT NN 0081367100800 FAX NN 008136710038
Email NN 0 Website NN 0
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Tầng 6 Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
SDT VN FAX VN 0084437480941
Email VN 0 Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 20/11/2013 đến 20/11/2014
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 29 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 15 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Kenichiro Inoue, sinh ngày / / , số hộ chiếu: TK5838954

QUAY LẠI