BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Tổng công ty hàng hải Việt Nam và Công ty SK Engineer & Construction (SK E&C) để thực hiện gói thầu 6b1 Xây dựng cầu tàu thuộc dự án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (GĐKĐ) với giá hợp đồng là 973.496.441.000 VNĐ, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng 03/VP/2009/HĐ-HHVN ngày 21/1012009
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty SK Engineer & Construction (SK E&C)
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 192-18, Gwanhun-dong, Jongnogu, Seoul 110-300, Hàn Quốc
SDT NN (82.2) 3700 7114 FAX NN (82.2) 3700 8200
Email NN không có Website NN skec.co.kr
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Phòng 801, tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
SDT VN FAX VN (82.4) 3768 9308
Email VN Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 21/10/2009 đến 21/06/2011
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 7 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 0 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: 01 người
 - Đội trưởng: 06 người
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Kim, JinKwang, giám đốc dự án, ngày sinh 26/7/1966, số hộ chiếu M15013691.
2. Won, In Cheol, quản lý xây dựng, ngày sinh 22/3/1967, số hộ chiếu UL0366360.
3. Kim, Du Hwan, quản lý chung, ngày sinh 8/3/1967, số hộ chiếu JR3166871.
4. Yim, Hyong Kil, quản lý chất lượng khối lượng, ngày sinh 27/3/1962, số hộ chiếu GJ0629297.
5. Lee, Sang Man, quản lý hành chính, ngày sinh 18/2/1971, số hộ chiếu M7500687.
6. Han, Jung Suk, tư vấn, ngày sinh 6/3/1970, số hộ chiếu JR3809322.
7. Kang, Tae Ho, tư vấn, ngày sinh 24/2/1970, số hộ chiếu GG0241437.

QUAY LẠI