BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ Hợp đồng số 01-16/HotMockup/ATTECH-SELEX ký giữa Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay và nhà thầu trúng thầu để thực hiện gói thầu số 2 "Mua sắm hệ thống Hotmockup DVOR1150A và vật tư sửa chữa cho Hotmokup1150A" thuộc báo cáo đầu tư "Mua sắm 01 hệ thống Hotmockup DVOR1150A cho trung tâm RSC" theo hình thức chỉ định thầu, thời gian thực hiện gói thầu từ Qúy IV/2016 đến Qúy I/2017, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng số 01-16/HotMockup/ATTECH-SELEX
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Selex ES Inc
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 11300 West 89th Street, Overland Park, Kansas 66214 USA
SDT NN +1-913-495-2600 FAX NN +1-913-492-0870
Email NN Không có thông tin Website NN www.us.selex-es.us
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Không
SDT VN FAX VN Không
Email VN Không Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 20/12/2016 đến 20/12/2016
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Không người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không
 - Đội trưởng: Không
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không

QUAY LẠI