BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ Hợp đồng ký giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và nhà thầu trúng thầu Công ty COLAS Rail S.A để thực hiện thiết kế, cung cấp và lắp đặt: Hệ thống đường sắt 3: Đường sắt cho toàn bộ tuyến và các đường sắt trong Đề - pô (bao gồm ray thứ 3) thuộc dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Ngày ký hợp đồng: 11/10/2016, giá ký hợp đồng: 1.093.633.574.194 đồng (đã bao gồm 10% thuế, VAT, các thuế & phí khác và dự phòng), thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng ký giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và nhà thầu trúng thầu Công ty COLAS Rail S.A
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty COLAS Rail S.A (Pháp)
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 38-44 Rue Jean Mermoz - 78600 Maison Lafitte - France
SDT NN Không có thông tin FAX NN Không có thông tin
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Phòng 801 - T8-Tòa nhà Capital Tower - số 109 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 11/10/2016 đến 11/10/2016
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Không có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin

QUAY LẠI