BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng và CHODAI Co., Ltd - Nhật Bản để thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và lập HSYC chỉ định thầu xây lắp; giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư sửa chữa, khôi phục cầu Bính, Hải Phòng thực hiện tại TP. Hải Phòng với giá hợp đồng là 71155939¥ + 1911106179đồng, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng 104/2011/HDTV
2.Tên nhà thầu trúng thầu CHODAI Co., Ltd - Nhật Bản
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 20-4, 1-Chome, Nihonbashi-Kakigaracho, Chuo-Ku, Tokyo, Nhật Bản, 103-0014
SDT NN 81336393301 FAX NN 81336393366
Email NN 0 Website NN www.chodai.co.jp
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) E3, Khu 5 tầng, 130 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội
SDT VN FAX VN 84432321641
Email VN 0 Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 01/11/2011 đến 30/04/2013
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 6 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 8 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1, Ông Hiroshi Kudo, Sinh ngày: 16/7/1969, Số hộ chiếu TH2670663 2, Ông Sumitaka Kurino, Sinh ngày 16/9/1956, Số hộ chiếu MS5706261

QUAY LẠI