BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ Hợp đồng số 01/HPP-KAK/2016 để thực hiện gói thầu mua sắm 02 cần trục giàn QC thuộc dự án đầu tư 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu 5 Chi nhánh Cảng Tân Vũ với giá trúng thầu 7.539.000 USD và 50.090.000.000 VNĐ. Thời gian thực hiện gói thầu 13 tháng từ 09/2016 đến 10/2017, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng số 01/HPP-KAK/2016
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Kocks Ardelt Kranbau Gmbh
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Heegermuehler 64, Eberswalde, CHLB Đức
SDT NN +49 4216601 0 FAX NN +49 421 6601367
Email NN norman.groth@kranunion.de Website NN kranunion.de
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Lầu 2, 47 51 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP Hồ Chí Minh
SDT VN FAX VN 08 35218871
Email VN norman.groth@kranunion.de Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 01/09/2016 đến 01/10/2017
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 2 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 2 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Norman Groth
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm "Cố vấn trưởng: Wolfgang Dahn, sinh ngày 05/02/1947, số hộ chiếu C3RGP51HR Đội trưởng dự án: Norman Groth sinh ngày 10/6/1974, số hộ chiếu C4KVKHVG2 "

QUAY LẠI