BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bà Latifah Merican Cheong để thực hiện gói thầu Nhóm chuyên gia quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng (ST2) thuộc dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS) thực hiện tại Việt Nam với giá hợp đồng là 35000USD, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng CTR#SBV-FSMIMS-ST2-LATIFAH
2.Tên nhà thầu trúng thầu Bà Latifah Merican Cheong
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 33 Jalan 11/6, Petaling Jaya 46200, Malaysia
SDT NN 0 FAX NN 0
Email NN latifahm@seccom.com.my Website NN
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có)
SDT VN FAX VN
Email VN Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 06/01/2012 đến 31/12/2012
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 0 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 1 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Bà Latifah Merican Cheong, sinh ngày 29/11/1950, Số hộ chiếu: A20043915

QUAY LẠI