BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Dự án Nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học thuộc Ban Quản lý các dự án nông nghiệp - Bộ NN&PTNT và Công ty Landell Mills, Vương quốc Anh (chủ trì) liên kết với Công ty Tư vấn phát triển Việt Nam (VIDECO), Việt Nam để thực hiện gói thầu Gói thầu dịch vụ tư vấn quốc tế về phát triển thể chế, quy chế và quản lý dự án thuộc dự án Nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học thực hiện tại Công ty Tư vấn phát triển Việt Nam, địa chỉ: 27 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội với giá hợp đồng là 1.728.184USD, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng 07/ID&PM/QSEAP
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Landell Mills, Vương quốc Anh (chủ trì) liên kết với Công ty Tư vấn phát triển Việt Nam (VIDECO)
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Bryer-Ash Business Park, trowbridge, Wiltshire, BA14 8HE, Anh
SDT NN 8441225763777 FAX NN 8441225763777
Email NN simonf@landell-mills.com Website NN
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) 27 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
SDT VN FAX VN 84439328721
Email VN Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 31/05/2011 đến 31/05/2015
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 9 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 8 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm David Brian PARSONS; SN: 24/5/1952 HC: P761245907

QUAY LẠI