BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa PVGas/ BP/ Conoco Phillips và Ematco Industries Pte Ltd để thực hiện gói thầu PROVIDE FOAMGLASS ONE INSULATION AND ACCESSORIES MATERIALS FOR REPLACEMENT THE EXISTING DETERIORATED COLD INSULATION OF DINH CO TERMINAL TRAIN 1 với giá hợp đồng là 2.394,00 (triệu VND), thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng VIETNAM-CON- 14971 (06/05/2010)
2.Tên nhà thầu trúng thầu Ematco Industries Pte Ltd
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch No. 8 Soon Lee Road,Singapore 628073
SDT NN +65 68612666 FAX NN +65 6862 3679
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Không có thông tin
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 06/05/2010 đến 06/08/2010
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 1 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin

QUAY LẠI