BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Viện Dầu khí (VPI) và Aspen Technology, Inc. để thực hiện gói thầu [Gói thầu phần mềm thiết kế mô phỏng hệ thống công nghệ khí với giá hợp đồng là 1.248,68 (triệu VND), thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng "ID#29184 ngày 23/12/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu Aspen Technology, Inc.
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 200 Wheeler Road Burlington, MA 01803 USA . VPDD tại Châu Á: 371 Beach Road # 23-08 KeyPoit, Singapore 199597
SDT NN +1-781-221-6400 FAX NN +1-617-812-0322
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Không có thông tin
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 23/12/2010 đến 23/12/2016
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Không có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin

QUAY LẠI