BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa PVD Well Services và DARRON OIL TOOL để thực hiện gói thầu Thiết bị mở lỗ 36" với giá hợp đồng là 1.413,09 (triệu VND), thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng "02-2009/PVDWS-HO Ngày 10/12/2009
2.Tên nhà thầu trúng thầu DARRON OIL TOOL
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Canklow Meadows, West Bawtry Road, Rotherham S60, 2XL, England
SDT NN 44.1709 722600 FAX NN 44.1709722657
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Không có thông tin
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 10/12/2009 đến 17/04/2010
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 8 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin

QUAY LẠI