BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa PVCoal và ABNR để thực hiện gói thầu [Thuê tư vấn đánh giá tình trạng pháp lý và nghiên cứu cấu trúc đầu tư dự án đầu tư mỏ than Hamparan ở Indonesia với giá hợp đồng là 9.000 USD, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Không có thông tin, thời gian thực hiện hợp đồng tháng 7, 8/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu ABNR
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Graha Niaga, 24th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav 58, Jakarta 12190, Indonesia
SDT NN +62 21 250 5125 FAX NN Không có thông tin
Email NN Không có thông tin Website NN www.abnrlaw.com
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Không có thông tin
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 01/07/2010 đến 01/07/2010
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 1 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin

QUAY LẠI