BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí và DET NORSKE VERITAS CO.,LTD để thực hiện gói thầu Tư vấn đánh giá, khảo sát tình trạng kỹ thuật tàu dầu thô (Thuộc dự án tàu dầu thô 104.000 DWT) với giá hợp đồng là 250,00 (triệuVND), thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Đánh giá khảo sát tình trạng tàu 104.000DWT (769A-10/KTVT-LH ngày 02/08/2010)
2.Tên nhà thầu trúng thầu DET NORSKE VERITAS CO.,LTD
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch DET NORSKE VERITAS CO.,LTD NO-1322 HOVIK, NORWAY
SDT NN 47 67 57 99 00 FAX NN 47 67 57 99 11
Email NN Không có thông tin Website NN http://www.dnv.com
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) C/o: Huyndai-Vinashin Shipyard, 01 Mỹ Giang, xã Ninh Phước, huyện Ninh Hóa, tỉnh Khánh Hòa
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 02/08/2010 đến 16/08/2010
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 3 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 1 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin

QUAY LẠI