BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí (PVMTC) và Drilling System để thực hiện gói thầu Sửa chữa mô hình khoan khai thác với giá hợp đồng là 24.060 GBP, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng 305A/PVMTC-DS/2010 ngày 19/11/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu Drilling System
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Hurn view House, 5 Aviation Park West, Bournemouth International Airport, Dorset, BH 23 6EW, United Kingdom
SDT NN +44 (0) 1202 582255 FAX NN +44 (0) 1202 582288
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Không có thông tin
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 19/11/2010 đến 19/02/2011
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 2 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin.

QUAY LẠI