BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa PV Shipyard và Consortium between Suzhou Dafang Special Vehicle Co., Ltd and Tuyet Nga Co., Ltd để thực hiện gói thầu Cung cấp, lắp đặt và chạy thử 02 xe nâng tổng đoạn với giá hợp đồng là 19.045,23 (triệu VND, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng "CN.0110001 ngày 15/3/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu Consortium between Suzhou Dafang Special Vehicle Co., Ltd and Tuyet Nga Co., Ltd
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Không có thông tin
SDT NN Không có thông tin FAX NN Không có thông tin
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) 171 Lang Ha Street, Dong Da District, Ha Noi City, S.R Vietnam
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 01/05/2011 đến 01/05/2011
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Không có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Thời gian thực hiện hợp đồng 71 ngày

QUAY LẠI