BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Công ty TNHH MTV cấp nước Nghệ An và nhà thầu Econet Engineering Oy (Phần Lan để thực hiện gói thầu Thiết kế, xây dựng cung cấp vật tư, lắp đặt thiết bị và đào tạo (gói thầu EPC) thuộc Dự án cấp nước vùng phụ cận Tp Vinh, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng thực hiện gói thầu NAWA-VIE "Thiết kế, xây dựng cung cấp vật tư, lắp đặt thiết bị và đào tạo (gói thầu EPC)" thuộc Dự án cấp nước vùng phụ cận Tp Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam với công suất 20.000m3/ngày đêm theo yêu cầu về chất lượng nước sạch của Chính phủ Việt Nam ngày 12/01/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu Econet Engineering Oy (Phần Lan)
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Econet Ltd Malminkaari 5 Fi-00700 Helsinki
SDT NN +358 (0) 400216999 FAX NN +358 (0) 983665210
Email NN không có thông tin Website NN www.econetengineering.fi
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) không có thông tin
SDT VN FAX VN không có thông tin
Email VN không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 12/01/2010 đến 12/01/2012
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 2 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: không có thông tin
 - Đội trưởng: không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm không có thông tin

QUAY LẠI