BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Ban QLKKT Hải Phòng và Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering LTD để thực hiện gói thầu Tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, tp Hải Phòng, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Số 02/2010/HĐ-BQLDA ngày 04/8/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering LTD
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 4-6-2 Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-City 541-8528 Osaka, Nhật Bản
SDT NN +81 6 6226 6399 FAX NN +81 6 6229 3381
Email NN Không có thông tin Website NN www.nikken-civil.co.jp
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) phòng 201, toà nhà SkyLine, số 4 Đặng Dung-Ba Đình-Hà Nội
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 04/08/2010 đến 04/12/2010
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 2 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Ông Hideki Asami, ngày sinh 06/3/1953, số hộ chiếu TK025846
2. Ông Tetsushi, Fujita, ngày sinh 27/3/1960, số hộ chiếu TG8433361"

QUAY LẠI